NASZA SZKOŁA

Sesje z plusem i próbne egzaminy to ogólnopolskie programy projektu LEPSZA SZKOŁA badające kompetencje matematyczne uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych, w których nasza szkoła również bierze udział

[poczta e-mail] sekretariat@sp3.slawno.pl
DYREKTOR: mgr Jolanta Tilak


Zapraszamy wszystkich na nową stronę naszej szkoły pod adresem
spp3.slawno.pl