OGŁOSZENIA SZKOLNE


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SŁAWNIE
OGŁASZA KONKURS DLA SZKÓŁ
pn. "Mistrzowie zbiórki makulatury 2017/2018 "

Cel konkursu: Kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, odpowiedzialności za stan środowiska i jego czynną ochronę.
Makulatura powinna być czysta i przewiązana sznurkiem. Dzieci zbierają makulaturę w dwóch etapach: od 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r. Makulaturę przyjmować będzie Pan konserwator w budynku "C" codziennie w godz. 8.00 - 9.00 i w godz. 11.00 - 14.00 Nagrody:
MPGK przyzna po każdym etapie trzem najlepszym "zbieraczom" dyplom oraz nagrodę. Zwycięska szkoła otrzyma nagrodę rzeczową równowartości 3000 zł. HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘŁA RADA RODZICÓW SP 3,
KTÓRA PRZEWIDZIAŁA DODATKOWE NAGRODY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:
1. Dla klas:
I miejsce - nagroda pieniężna =200 zł
II miejsce - nagroda pieniężna =150 zł
III miejsce - nagroda pieniężna =100 zł
2. Dla uczniów: za miejsca od 4 do 10 - drobne upominki.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018 r
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2 i 3 listopada 2017 r.
30 kwietnia , 2 i 4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
W DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W SZKOLE ZAPEWNIONE SĄ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE ( W ŚWIETLICY )
ZGODNIE Z DECYZJĄ RODZICA
Zebrania rodziców odbędą się 12 .09.br. dla klas I - IV o godzinie 16.00.
Dla klas V - VII 13. 09.br. o godzinie 16.00


Drodzy Rodzice przedstawiamy wykaz podręczników obowiązujących do religii.
Klasa I - podręcznik + ćwiczenia "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa" (nowe wydanie)
Klasa II - podręcznik + ćwiczenia "Kochamy Pana Jezusa" (nowe wydanie)
Klasa III - podręcznik + ćwiczenia "Przyjmujemy Pana Jezusa "(nowe wydanie)
Klasa IV - podręcznik "Zaproszeni przez Boga"
Klasa V - podręcznik "Obdarowani przez Boga"
Klasa VI - podręcznik "Przemienieni przez Boga"
Klasa VII - podręcznik " Jezus uczy i zbawia" (nowa wersja)
Wszystkie podręczniki wydawnictwo WAM.
Podręczniki do nauki religii rodzice kupują we własnym zakresie.
Pozostałe podręczniki do klas I - VII uczniowie otrzymują w szkole. Informacja o nich będzie podana w dzienniczkach uczniów
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE
ZAPRASZA WSZYSTKICH RODZICÓW,KTÓRYCH DZIECI ROZPOCZNĄ NAUKĘ W KL. I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 06.06.2017r. (wtorek) godz. 1600 / BUDYNEK "C" I PIĘTRO /
NABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁAWNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018
/ zasady, kryteria, wnioski /

Rada Rodziców wybrała dla uczniów na rok szkol. 2016/17 Towarzystwo UbezpieczenioweInterRisk , Ubezpiecznie EDU Plus.
Składka na każde dziecko 40zł lub przy wyczynowym uprawianiu sportu 52 zł na każde dziecko, na sumę ubezpieczenia 18 000 zł. Ubezpieczenie w szkole jest dobrowolne. Przed ubezpieczeniem dziecka w szkole proszę zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, sposobem i trybem rozpatrywania skarg i wniosków. Warunkiem ubezpieczenia dziecka będzie podpis rodzica / prawnego opiekuna na liście osób opłacających składkę ubezpieczenia o zapoznaniu się z ww. informacjami. Są one dostępne u wych. klas i na szkolnej stronie internetowej www.sp3.slawno.pl
W przypadku pytań bądź wątpliwości tel. 693531560 do agenta obsługującego ubezpieczenie.

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu INTERRISC S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS INTERRISC S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Drodzy Rodzice przedstawiamy wykaz podręczników obowiązujących do klasy VI. Pozostałe podręczniki do klas I -V uczniowie otrzymują w szkole.
Podręczniki do nauki religii rodzice kupują we własnym zakresie. Informacja o nich będzie podana w dzienniczkach uczniów
Wykaz podręczników dla klasy VI

Rodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!
Już dziś sprawdź, za co od 1 września 2015 r. nie musisz płacić!

... Plakat informacyjny dla rodziców -->

Informujemy, że wykazy programów i podręczników obowiązujących w naszej szkole znajdują się na tablicach ogłoszeń w budynkach szkoły.
Ponadto poniżej znajdziecie Państwo wykazy podręczników dla swoich milusińskich na rok szkolny 2016/2017.

Wykaz podręczników dla klasy I
Wykaz podręczników dla klasy II
Wykaz podręczników dla klasy III
Wykaz podręczników dla klasy IV
Wykaz podręczników dla klasy V
Wykaz podręczników dla klasy VI


Obowiązek szkolny
komunikat do rodziców (prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
4. informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
3) w innej szkole (poza obwodem)

W związku z powyższym proszę rodziców (prawnych opiekunów) o spełnienie ustawowego wymogu i przedłożenie w terminie do 30 września każdego roku informacji o jakichkolwiek zmianach dotyczących obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie