dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej szkoły herb sławieński

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w SŁAWNIE

76-100 Sławno ul. Sempołowskiej 3
tel/fax:/ 0-59 8107380 [poczta e-mail] sekretariat@sp3.slawno.pl

logo szkoły Nowy, trzeci budynek szkoły