Działalność ZHP w szkole

W naszej szkole działa próbna gromada zuchowa "Sławieńskie Elfy". Skupia chętnych uczniów z klas I-III. Opiekunem jest Agnieszka Lemańska. Każdy zuch,by uczestniczyc w naszych zbiórkach musi posiadać zgode wypełnioną przez rodzica/opiekuna. Zbiórki odbywaja się w piątki 11.50-12.35 w naszej szkole. W trakcie zbiórek przeprowadzane są wszelkiego typu gry i zabawy kształtujace sprawność fizyczną i postawy dzieci. We wrzesniu uczestniczyliśmy w harcerskim starcie Hufca ZHP Sławno. W październiku bawilismy się w Smardzewie na Święcie Pieczonego Ziemniaka. W listopadzie w Dąbkach dzielnie maszerowaliśmy w X Rajdzie Niepodległości.
Drużyna zuchowa Pracowite Pszczółki prowadzi swą działalność od 3 lat. Jest organizacją, do której należą dzieci z klas I - III. Pracuje według określonego planu oraz harmonogramu spotkań. Współpracuje z Komendą Hufca ZHP w Sławnie. Zbiórki są dla zuchów formą spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych, a także okazją do rozwijania swoich umiejętności o charakterze umysłowym, ruchowym, plastycznym i muzycznym.

Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa. Zadaniem drużynowej jest stworzenie takiej atmosfery podczas zbiórek oraz odpowiedni dobór ćwiczeń i gier, aby wyzwolić u dzieci radość, satysfakcję, pozytywną motywację do pracy, chęć podejmowania różnych zadań i współdecydowanie o pracy gromady.

Zuchy mogą również rozwijać się pod względem społeczno wychowawczym, ponieważ mają stworzone warunki do grupowego działania nad realizacją określonych zadań. Uczą się przestrzegać reguł zabaw i gier, współpracować w grupie, zasad zdrowej rywalizacji oraz umiejętności wygrywania i przegrywania. Mają również okazję do kultywowania tradycji związanych z obchodami różnych świąt oraz rozwijania uczuć patriotycznych.

W roku szkolnym 2009/2010 do gromady zuchowej należy 12 zuchów z klas: I- III. Zbiorki odbywają się w piątki co tydzień w godzinach: 12.35 do 13.30. W tym roku braliśmy już czynny udział w Harcerskim Starcie gdzie nasze zuszki zdobyły cenne nagrody np.: Apteczkę pierwszej pomocy, myszkę komputerową, przybory szkolne, słodycze, kubek, zabawki i przytulankę.

Niedawno braliśmy udział w obchodach IX Dnia Papieskiego. Oprócz kwestowania na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, uczestniczyliśmy w mszach, a w drużynie zorganizowane zostały okolicznościowe zbiórki i przedstawienia poświęcone wielkiemu Polakowi. Serdecznie zapraszam na zbiórkę.