Kalendarz spotkań rodziców i nauczycieli
w roku szkolnym 2017/2018

Data Tematyka Uwagi
01.09.2017r. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wych.
Godz. 9.00
12.09.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - IV Godz. 16.00
13.09.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. V - VII Godz. 16.00
14.09.2017r. Zebranie Klasowych Rad Rodziców Godz. 16.00 sala 4 bud. A
06.10.2017r. Ślubowanie uczniów klas I Godz. 10.00
07.11.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - V Godz. 16.00
08.11.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. V - VII Godz. 16.00
5.12.2017r. Indywidualne zebranie rodziców kl. I - IV Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
6.12.2017r. Indywidualne zebranie rodziców kl. IV - VI Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
23.12 - 31.12.2017r. Zimowa przerwa świąteczna
9.01.2018r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna - półroczna
15.01. - 28.01.2018r. Ferie zimowe
30.01.2018r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - IV Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
31.02.2018r. Zebranie rodziców ucz. kl. V - VII Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
1.02.2018r. Podsumowująca rada pedagogiczna
29.03 - 3.04.2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
20.03.2018r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - IV
Godz. 16.00
17.00 - 18.00 dyżur nauczycieli
21.03.2018r. Zebranie rodziców ucz. kl. V - VII Godz. 16.00
17.00 - 18.00 dyżur nauczycieli
15.05.2018r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - IV
Godz. 16.00
w celu przekazania propozycji
ocen końcowych
(z przedmiotów i zach.)
17.00 - 18.00 dyżur nauczycieli
16.05.2018r. Zebranie rodziców ucz. kl. V - VII
14.06.2018r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
22.06.2018r. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych Godz. 9.00
22.06.2018r. Podsumowująca rada pedagogiczna

Jedynie z ważnych powodów ww. terminy mogą ulec zmianie.
Dni wolne od zajęć lekcyjnych będą podane po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Dni wolne od zajęć lekcyjnych (będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze) zgodnie z deklaracją rodziców.