Kalendarz spotkań rodziców i nauczycieli
w roku szkolnym 2016/2017

Data Tematyka Uwagi
01.09.2016r. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wych.
Godz. 9.00
13.09.2016r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - III Godz. 16.00
14.09.2016r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV - VI Godz. 16.00
14.09.2016r. Zebranie Klasowych Rad Rodziców Godz. 16.00 sala 4 bud. A
07.10.2016r. Ślubowanie uczniów klas I Godz. 10.00
08.11.2016r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - III Godz. 16.00
09.11.2016r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV - VI Godz. 16.00
13.12.2016r. Indywidualne zebranie rodziców kl. I - III Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
14.12.2016r. Indywidualne zebranie rodziców kl. IV - VI Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
23.12 - 31.12.2016r. Zimowa przerwa świąteczna
25.01.2017r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna - półroczna Godz. 16.00
31.01.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - III Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
01.02.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV - VI Godz. 16.00
17.00 - 17.30 dyżur nauczycieli
08.02.2017r. Podsumowująca rada pedagogiczna
13.02. - 26.02.2017r. Ferie zimowe
13 - 18.04.2017r. Wiosenna przerwa świąteczna
28.03.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - III
Godz. 16.00
17.00 - 18.00 dyżur nauczycieli
29.03.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV - VI Godz. 16.00
17.00 - 18.00 dyżur nauczycieli
16.05.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. I - III
Godz. 16.00
w celu przekazania propozycji
ocen końcowych
(z przedmiotów i zach.)
17.00 - 18.00 dyżur nauczycieli
17.05.2017r. Zebranie rodziców ucz. kl. IV - VI
14.06.2017r. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
23.06.2017r. Zakończenie roku szkolnego Godz. 9.00
23.06.2017r. Podsumowująca rada pedagogiczna

Jedynie z ważnych powodów ww. terminy mogą ulec zmianie.