KALENDARZ SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, APELI
Rok szkolny 2016/2017

Nazwa Odpowiedzialni Termin
realizacji
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja szkoły, p. P. Michalik, p. A. Zaborowska 01.09.2016r.
godz. 9.00
Dzień Edukacji Narodowej:
Uroczystość dla uczniów, pracowników i emerytów szkoły
p.K. Plath-Koperska,p. M. Żłobecka, nauczyciele świetlicy 13.10.2016r.
Ślubowanie klas I
Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
Dyrekcja szkoły, p. P. Michalik, p. A. Zaborowska,p.A. Gołczyńska
wychowawca klas I
07.10.2016r.
godz. 10.00
Dzień Papieski - apel (dla kl. I - VI) Dyrekcja, p. J. Choroś , p. I. Witkowska 17.10.2016r.
Obchody Święta Niepodległości
- apel
- gazetki w klasach
p. M. Żłobecka, p. A. Walus-Malinowska
wych. klas, n-le odp. za sale
10.11.2016r.
Jasełka p. J. Choroś , p. I. Witkowska 21.12.2016r.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka kl. IV - VI p. I. Rejman - Ptaszek, p. D. Sakowska 09.12.2016r.
Zabawa karnawałowa kl. I - II (na hali) p. D.Kublik, wych. kl. I - II, rodzice 09.01.2017r.
Zabawa karnawałowa klas III - IV (na hali) p. P. Rozmarynowska i wych. kl. III - IV, rodzice 10.01.2017r.
Zabawa karnawałowa klas V - VI p. A.Zaborowska i wych. kl. V -VI, rodzice 09.01.2017r.
Bezpieczne ferie zimowe - apel Dla kl. I - II p. I. Stark
Dla kl. III - IV p. A. Olejnik
Dla kl. V - VI - p. P. Michalik
Wychowawcy klas
09.02.2017r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych p.A. Marciniak, Samorząd Uczniowski
01.03.2017r.
Światowy Dzień Zdrowia - promocja zdrowego stylu życia (apel dla kl. I - VI) Dla kl. I - II p. I. Olszewska
Dla kl. III - IV p. I. Olszewska
Dla kl. IV - VI p. M. Rolnik
07.04.2017r.
Światowy Dzień Ziemi - apel (dla kl. I - VI) Dla kl. I - IV - p. E. Krążko
Dla kl. V-VI - p. K. Witkowski
21.04.2017r.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi
- apel (dla kl. I - VI)
- gazetki w klasach
Dla kl. I-II - p. B. Cwik
Dla kl. III - VI - p.M. Matuszczak
Wychowawcy klas
28.04.2017r
Teatr profilaktyczny p. K. Plath-Koperska,p. M. Żłobecka,
p. A. Cholewczyńska, p. J. Choroś
maj/czerwiec 2017r.
Bezpieczne wakacje - apel


- gazetki w klasach
Dla kl. I-II - p. L. Błachnia
Dla kl. III - IV - p. K. Pecka
Dla kl. V-VI - p. M. Motas-Falkowska
Wychowawcy klas
23.06.2017r.


Uroczyste zakończenie roku szkolnego Dyrektor, wicedyrektor, p. P. Michalik, p. A. Zaborowska 23.06.2017r.
Imprezy środowiskowe dla uczniów i rodzin
p. L.Błachnia i rodz. kl. I Listopad 2016r. klasa I
p. B.Wiszniewiecka-Zawora, wych. i rodz. kl. II Styczeń 2017r. Klasy II
p. W. Pietroń, wych. i rodz. kl. III Wrzesień 2016r. Klasy III
p.K. Pecka, wych. i rodz. kl. IV Marzec 2017r klasy IV
p. M. Motas-Falkowska, wych. i rodz. kl. V Marzec 2017r. klasy V
p. B. Błaszkiewicz, wych. kl.VI Kwiecień 2017r. klasy VI

Jedynie z ważnych powodów ww. terminy mogą ulec zmianie.
Dni wolne od zajęć lekcyjnych. Szkoła zapewnia świetlicę zgodnie z deklaracją rodzica.
14 październik 2016r
31 październik 20116r,
2 maja 2017r.
4 maja 2017r.
5 maja 2017r.
16 czerwca 2017r.